20. aug 2010

Organisatsiooni kohaliku haru nimi


Järgmisena saab lugeda juuli lõpus registreeritud Wikimedia Eesti MTÜ nime puudutavat kommentaari, mis pärineb Wikimedia Eesti MTÜ arutelu veebilehelt Interneti-aadressil http://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia_arutelu:MT%C3%9C_Wikimedia_Eesti#Nimi.

Kui kohanimi Eesti on mittetulundusühingu nimes viimasel kohal, siis see pole kooskõlas eesti ortograafiaga (Erelt, Mati, Tiiu Erelt, Kristiina Ross 2007. Ortograafia. Algustäheortograafia. Asutused, ettevõtted, organisatsioonid, ühendused. – Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus; http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=7&id=40). Nii et õige lahendus oleks järgmine: MTÜ Eesti Wikimedia (nagu äriühingu, AS-i Eesti Statoil puhul), mitte MTÜ Wikimedia Eesti.

Kui ühingu liigi nimetust „mittetulundusühing“ kavatsetakse alati kasutada kõige lõpus (s.o Wikimedia Eesti MTÜ), siis on kõik tõene (Eesti Keele Instituudi keelenõuandla 2007. – Otsi meie veebist. Keelenõuannete arhiiv. Varasemad keelenõuanded. AS ja OÜ; http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=81). Vääralt toimitaks siis, kui lausutakse Wikimedia Eesti, selmet sõnada Eesti Wikimedia, sest peetakse ju silmas Eesti Wikimediat, mitte Wikimedia Eestit tähenduses 'Wikimedia omanduses olev, loodud või kujuteldav Eesti'.

Kui kohanime Eesti soovitaks ära tuua mittetulundusühingu nimes inglise keeles, sest Wikimedia on ingliskeelne nimi, siis oleks korrektne panna nimeks MTÜ Estonian Wikipedia (nagu äriühingu, AS-i Estonian Air puhul) või MTÜ Wikipedia of Estonia (nagu Eesti Panga ingliskeelse nime Bank of Estonia puhul), mitte aga MTÜ Wikipedia Estonia.

Järgmine võimalus on jätta Wikimedia tuntust arvestades ja lühidust taotledes kohanimi ära, sest nimi mittetulundusühing Wikimedia viitab juba ise sellele, et asutus on registreeritud Eestis. Nõnda et isikute vabatahtliku ühenduse nimi saab olla mittetulundusühing Wikimedia (nagu äriühingu, aktsiaseltsi Stockmann puhul).

Kui kohanimi Eesti on ühenduse nimes eesti keeles, siis võib nimes kasutada Wikimedia asemel eestikeelset vastet, mis on Vikimeedia. Nõnda et nimeks saab olla MTÜ Eesti Vikimeedia. Varem on tarvitatud ühenduse asukohamaa keelega haakuvamat nimekuju (Wikipedia 2010. – Wikimedia Foundation. Projects, initiatives and chapters. Local chapters; http://en.wikipedia.org/wiki/Wikimedia#Local_chapters).

Isegi siis, kui kohanime ei jäetaks Eestis loodud ja registreeritud isikute vabatahtliku ühenduse nimme, ent otsustataks Wikimedia asemel pruukida selle eesti- ehk riigikeelset vastet, siis oleks meil eraõiguslikuks juriidiliseks isikuks mittetulundusühing Vikimeedia. Nii et ühingule viitava täiendi (s.o mittetulundusühing) või lühendita (s.o MTÜ) kutsutaks asutust eestipäraselt Vikimeediaks.